Vad är ChatGPT?
Artificiell intelligens (AI)

ChatGPT är en AI-modell som är tränad att generera meningsfulla svar på frågor som ställs till den i en chattformat. Modellen är baserad på den senaste tekniken inom maskininlärning och naturlig språkbehandling (NLP), vilket gör att den kan ge svar som låter mycket lika mänskliga.

Vad är artificiell intelligens?

Artificiell intelligens (AI) är en omfattande term som beskriver datorprogram som är utformade för att imitera mänskliga intellektuella aktiviteter, såsom logiskt tänkande och lösa problem. Dessa program använder tekniker som maskininlärning och naturlig språkbehandling för att analysera och förstå stora mängder data, och kan användas för en mängd olika ändamål, såsom att generera konversationer, förutspå händelser eller för att fatta beslut. AI-teknik har blivit allt mer avancerad och kan användas för att lösa alltmer komplexa problem, men det finns fortfarande en del begränsningar och utmaningar att övervinna.

Fem exempel på vad artificiell intelligens kan användas till

 1. AI kan användas för att generera konversationer och samtalsrepliker i chatbottar och andra interaktiva applikationer.
 2. Det kan användas för att förutspå händelser och ta beslut, som att välja en lämplig investeringsstrategi för en kund.
 3. AI kan användas för att hantera stora mängder data och för att hitta mönster och trender som kan vara svåra för människor att upptäcka.
 4. Det kan användas för att automatisera enkla uppgifter såsom att sortera e-post eller för att öka produktiviteten i företag och organisationer.
 5. AI kan användas för att förbättra användarupplevelsen i olika typer av program och tjänster, såsom att ge rekommendationer på musik eller filmer baserat på användarens historik.

Hur fungerar ChatGPT?

ChatGPT fungerar genom att den tar emot en fråga som inmatning och använder sin träning för att generera ett svar som är så meningsfullt och sammanhängande som möjligt. Detta görs genom att modellen har lärt sig att förstå innebörden i olika ord och fraser, och hur de kan kombineras för att skapa meningsfulla meningar.

Hur utvecklades ChatGPT?

ChatGPT optimerades för dialog genom att använda Reinforcement Learning with Human Feedback (RLHF) – en metod som använder mänsklig återkoppling för att styra modellen mot önskat beteende. Modellen tränades på stora mängder data från internet skriven av människor, inklusive konversationer, så svaren den ger kan låta mänskliga. Det är viktigt att komma ihåg att detta är ett direkt resultat av systemets design (d.v.s. att maximera likheten mellan utdata och den datamängd som modellerna tränades på) och att sådana utdata kan vara felaktiga, osanningsfulla och på annat sätt missvisande ibland.

Vad är fördelarna med ChatGPT?

En av de stora fördelarna med ChatGPT är att det kan användas för att skapa en chatbot som kan hjälpa användare med olika typer av uppgifter. Detta kan vara allt från att svara på vanliga frågor om ett företag eller en organisation, till att ge råd och hjälp med vardagliga problem. ChatGPT kan också användas för att skapa en virtuell assistent som kan hjälpa användare med att planera deras dag, hålla koll på deras schema och mycket mer.

Fem exempel på vad ChatGPT kan användas till

 1. ChatGPT kan användas för att generera konversationer och samtalsrepliker i en chatbot.
 2. Det kan användas för att ge svar på vanliga frågor och för att hjälpa användaren att hitta information.
 3. ChatGPT kan användas för att förbättra användarupplevelsen i interaktiva applikationer och spel.
 4. Det kan användas för att skriva automatiska svar i e-postkorrespondens eller för att skriva innehåll för sociala medier.
 5. ChatGPT kan användas för att öka produktiviteten genom att automatisera enkla uppgifter såsom att skriva rapporter eller dokument.

Vad är ChatGPT-4?

ChatGPT-4 är en avancerad AI-modell utvecklad av OpenAI, baserad på GPT-4-arkitekturen. Den är designad för att förstå och generera naturligt språk, vilket gör att den kan utföra en mängd olika uppgifter relaterade till språk och kommunikation. ChatGPT använder sig av transformer-teknik och är tränad på stora mängder textdata för att lära sig mönster, grammatik och fakta.

Fem exempel på användningsområden för ChatGPT 4

 1. Frågor och svar: ChatGPT kan användas för att svara på frågor inom en mängd ämnen, såsom vetenskap, historia, teknik och kultur.
 2. Textkorrigering: AI:n kan korrigera stavning, grammatik och meningsbyggnad i skriven text för att förbättra kvaliteten och läsbarheten.
 3. Översättning: ChatGPT kan översätta text mellan olika språk, vilket underlättar kommunikation mellan människor från olika delar av världen.
 4. Kreativt skrivande: AI:n kan hjälpa till med att skapa poesi, noveller, manus och andra kreativa texter.
 5. Sammanfattningar: ChatGPT kan sammanfatta långa texter, artiklar eller dokument, vilket gör det enklare att snabbt få en överblick över innehållet.

ChatGPT och Drupal

Finns det några sätt att automatisera och använda ChatGPT med hjälp av Drupal? Ja, det finns ett flertal moduler som kopplar ihop Drupal med ChatGPT. Modulen ChatGPT Content Assistance kan exempelvis generera innehåll utifrån dina önskemål samt även översätta eller skapa taggar eller nyckelord. Modulen OpenAI / ChatGPT / AI Search Integration har ett flertal submoduler för olika ändamål, till exempel kan ChatGPT generera innehåll direkt i CK Editor 5, analysera loggfiler eller komma med förslag på relaterade noder, paragrafer eller taxonomitermer. 

Vad är Midjourney?

Midjourney är ett oberoende forskningslabb som producerar ett proprietärt artificiell intelligensprogram som skapar bilder från textbeskrivningar, liknande OpenAI:s DALL-E eller Stable Diffusion som baseras på öppen källkod. Bilden till denna artikel är skapad med Midjourney med hjälp av kommandot:

/imagine cool image of artificial intelligence

 

Artificiell intelligens i tolkning av Midjourny
Artificiell intelligens i tolkning av Midjourney
Artificiell intelligens genererad bild med Hugging Face och Adobe Photoshop Neural Filter Smart Portrait
Tencents GFPGAN (Practical Algorithm for Real-world Face Restoration) och Adobe Photoshop Neural Filter Smart Portrait applicerade på samma bild

Författare: ChatGPT och Mattias Axelsson
Källa: ChatGPT, openai.com, drupal.org och Wikipedia

Artificiell intelligens genererad bild med Hugging Face och Adobe Photoshop Neural Filter Smart Portrait