Portfolio

2018

Forum Syd

Forum Syd
www.forumsyd.org

Forum Syd är en partipolitiskt och religiöst obunden biståndsorganisation som arbetar för en rättvis och hållbar värld.

Happiness fick i uppdrag att ta fram Forums Syds nya webbplats och har producerat den responsiva lösningen med Drupal 8. Projektet innebar ny struktur med ompaketering och klustring av innehåll för den svenska webben samt en internationell del för Forum Syds utlandskontor. Design och koncept har utvecklats för både start- och undersidor. Genom att definera sidtyper och använda modulen Paragraphs får redaktörerna goda möjligheter att skapa dynamiskt innehåll och med modulen Views genereras olika listningar med tillhörande filtreringsfunktioner.

I uppdraget har Happiness arbetat med agil utveckling (Drupal-, backend- och temautveckling) samt även hållit i effektstrategi med effektkartläggning samt design- och gränssnittsutveckling.

forumsyd.org


Loomis Sverige

Loomis
www.loomis.se

Happiness har skapat den nya webbplatsen för Loomis. Loomis är Sveriges och ett av världens största företag inom hantering av kontanter, värdetransporter samt smarta och säkra kontantlösningar för butiker.

I detta uppdrag har Happiness utformat koncept, användarupplevelse, grafisk formgivning och utvecklat webbplatsen med Drupal 8. Det finns flera intressanta funktioner på webbplatsen, däribland en integration mot Loomis karta över serviceställen i Sverige med visning av aktuell driftstatus per ställe, integrationer mot interna rekryteringssystem, den kraftfulla Paragraphs modulen för Drupal 8 som ger stor flexibilitet i sidornas uppbyggnad, Elastic Search och interaktiv produktkarusell. Webbplatsen är också en så kallad Multisite som ger möjlighet att skapa dottersiter som delar central programkod och som därigenom automatiskt får ta del av uppdateringar i modersiten. Just nu pågår också arbetet med att ta webbplatsen vidare ut till Loomis kontor i alla EU länder.

www.loomis.se


Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
kaw.wallenberg.org

Happiness har producerat en ny webbplats för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Stiftelsen ingår i Wallenbergstiftelserna som sedan 1917 har finansierat forskare och forskningsprojekt i Sverige.

I detta uppdrag arbetade Happiness tillsammans med Oneday Interact ( www.onedayinteract.se) som stod för konceptutformning, användarupplevelse, grafisk utformning och front-end kodning. Happiness ansvarade för teknisk utveckling av webbplatsen i Drupal 8 med migrering av tidigare innehåll. På webbplatsen kan man notera ett antal intressanta funktioner som finmaskig filtreringar av reportagearkiv och filmer, videospelare i overlay på webbplatsen, relaterat innehåll på artiklar, och en överlag genomarbetad grafisk upplevelse som transformerar bra på mobila enheter.

kaw.wallenberg.org


Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet med en bred verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Större delen av verksamheten är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom dessa områden.

Happiness arbetar i flera projekt med Socialstyrelsen med Drupal 8 som plattform.

Följande webbplatser är lanserade än så länge:

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?
Oftast är det verksamhetschefer som ansvarar för att fördela arbetsuppgifter baserat på den enskildes kompetens. Webbplatsen tydliggör reglerna och vänder sig till den som arbetar i hälso- och sjukvården och tandvården.
Happiness har utvecklat webbplatsen i Drupal 8 som innehåller bland annat
- En tjänst för att söka och filtrera på yrken och arbetsuppgifter och se ansvarsfördelning för dessa samt om det är särskilt reglerat eller inte
- En tjänst för att ladda ner hela eller delar av webbplatsen som PDF.
- Vanliga missuppfattningar inom hälso- och sjukvården och tandvården
- De vanligaste frågorna om ansvarsfördelning

Besök webbplatsen

 

Koll på soc
Webbplatsen vänder sig till barn unga och förklarar vad Socialtjänsten är och gör. Informationen har tagits fram av Barnombudsmannen i samarbete med barn och unga. Materialet har faktagranskats av Socialstyrelsen.
Happiness har migrerat webbplatsen från EPI-server till Drupal 8 och återskapat den funktionalitet som fanns, bland annat sökfunktioner för svåra ord och hitta hjälp i rätt kommun. 

Besök webbplatsen

 


Musikaliska

Musikaliska
www.musikaliska.se

Musikaliska är ett konserthus på Nybrokajen som rymmer ett brett konsertutbud med klassisk musik, nutida konstmusik, folk- och världsmusik, familjekonserter, jazz osv. Här genomförs även events, seminarier och konferenser.

Happiness har utvecklat Musikaliskas webbplats och intranät i Drupal 8. Vi har arbetat med koncept, design- och gränssnittsutveckling, projektledning och teknisk utveckling(Drupal-, backend- och temautveckling samt integration). Webbplatsen är integrerad mot Tickster och läser in föreställningar som listas på webbplatsen samt länkar till biljettköp.

www.musikaliska.se


Tysk-Svenska Handelskammaren

tysk-Svenska Handelskammaren
www.handelskammer.se

Happiness har producerat Tysk-Svenska Handelskammarens webbplats. Tysk-Svenska Handelskammarens uppdrag är att utveckla handeln mellan Tyskland och Sverige genom att hjälpa tyska och svenska företag att hitta varandra, göra affärer, etablera verksamhet samt stödja dem i verksamheten när de redan är på plats.

I detta uppdrag tog Happiness ett helhetsgrepp med ett inledande strategiskt arbete kring målgrupper, målgruppsbehov, egna affärsbehov och varumärkesbyggande. Utifrån detta utvecklades ett koncept och därefter webbplatsens nya form, följt av teknisk utveckling i Drupal 8. Resultatet är framförallt en mer målgrupps- och behovsanpassad upplevelse med direktingångar till tjänster, fokus på evenemang som pågår, och ett helt nytt målgruppsindelat innehållsblock ställer frågor ur besökarens perspektiv och leder vidare till information och svar. Även befintliga medlemmar lyfts bättre och får ta större plats på nya webbplatsen. Webbplatsen är självklart också anpassad för mobiler och mindre skärmar så att t.ex. affärsresande enkelt kan använda den oavsett var de befinner sig.

www.handelskammer.se


JENSEN education

JENSEN education
www.jenseneducation.se

JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med verksamhet i de flesta större städer runtom i Sverige. JENSEN utbildar cirka 7 500 studerande inom sex olika verksamhetsområden – förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, yrkeshögskola och work.

Happiness har producerat JENSEN educations nya externa multisajt i Drupal 8. Den nya webbplatsen är responsiv och har ett distribuerat redaktionellt ansvar. JENSEN gymnasium ( www.jensengymnasium.se) är en av de större webbarna i multisajten med flera olika gymnasieskolor och program. På JENSEN komvux ( www.jensenkomvux.se) har en integration med kursdata tagits fram där arbetet för redaktörerna förenklats och möjligheterna för presentation förbättrats.

I uppdraget har Happiness stått för effektstrategi med effektkartläggning, design- och gränssnittsutveckling samt agil utveckling (Drupal-, backend- och temautveckling samt integration).

www.jenseneducation.se
www.jensenforskola.se
www.jensengrundskola.se
www.jensengymnasium.se
www.jensenkomvux.se
www.jensenyh.se
www.jensenwork.se


Malmö Opera

Malmö Opera
www.malmoopera.se

Happiness har producerat Malmö Operas webbplats. Malmö Opera har en av Nordens största salonger som rymmer 1 511 åskådare och själva scenen tillhör de största i Europa.

Den nya responsiva webbplatsen har fått en ny fräsch design med ett gränssnitt som tillåter Malmö Opera att möblera om innehållet efter behov. Föreställningssidorna har blivit mer omfattande och kan innehålla ett varierat innehåll som bland annat bildspel, video, citat, musik/ljud, dela-funktioner, medverkande samt egen bakgrundsbild för att ytterligare profilera föreställningen. En helt ny biljettbokning har lanserats där Happiness har samarbetat med OddHill som utvecklat kopplingen till Malmö Operas nya biljettsystem Tessitura. Webbplatsen använder Drupal för administrera innehållet.

I projektet har Happiness bland annat arbetat med design- och gränssnitt, prototyping och interaktionsdesign, konfigurering och utveckling i Drupal, framtagning av tema till Drupal samt projektledning.

www.malmoopera.se


Industrifonden

Industrifonden
www.industrifonden.com

Industrifonden är ett av Sveriges största riskkapitalbolag inom områdena Technology och Life Science.
Happiness har skapat nytt koncept och design, struktur och teknisk lösning. Webbplatsen är utvecklad på WordPress som teknisk plattform.

Webbplatsen innehåller bland annat koppling till sociala media, nyhetsflöden och RSSer, bildspel, språkversioner och länkade pressreleaseflöden.

I administratörsläget har en funktion skapats så att redaktörer enkelt med drag-and-drop kan skapa relationer mellan olika typer av poster. Detta innebär en stor förenkling när medarbetare ska relateras till företag i fondens portfölj vilket nu sker med en enkel manöver. Det är också lika lätt att koppla företag mot ett av industrifondens verksamhetsområdet (Technology eller Life Science) eller för den delen att dra in nya bilder till bildspel och andra bildytor på startsidan.

www.industrifonden.com


Pappers

Pappers
www.pappers.se

Pappers (Svenska Pappersindustriarbetareförbundet) har cirka 15 000 medlemmar i 58 lokala avdelningar och är ett av medlemsförbunden i LO (Landsorganisationen).

Happiness har producerat Pappers responsiva webbplats i Drupal 7. Designen har moderniserats och webbnärvaron har blivit tydligare med information och kontaktvägar som är enkla att hitta. Det finns ett relevant nyhetsflöde där förbundets egna aktuella frågor kommer i fokus men även nyheter integrerade från Dagens Arbete samt omvärldsbevakning via Meltwater finns med.

I projektet har Happiness stått för:

 • Effektstrategi med effektkartläggning och mätpunkter
 • Projektledning
 • Koncept
 • Informationsarkitektur
 • Design- och gränssnittsskisser
 • Prototyping och interaktionsdesign
 • Konfigurering och utveckling i Drupal
 • Framtagning av tema till Drupal

www.pappers.se


Svenska Akademien

Svenska Akademien
www.svenskaakademien.se

Svenska Akademien är idag en mångsidigt verksam institution, som bland annat utser årets Nobelpristagare, utser mottagare av ett stort antal andra priser och stipendier årligen, driver Nobelbiblioteket med inriktning på skönlitterära verk, ger ut en ordbok och en ordlista både i tryck och i digital form (SAOB, SAOL), samt ger ut en rad andra publikationer.

Happiness har skapat hela Svenska Akademiens nya webbplats från idé, webbstrategi, webbkoncept och grafisk form till webbutveckling i Drupal, migreringar och integrationer mot register och befintliga datakällor. Den nya webbplatsen är självklart helt responsiv och har funktionalitet som sökbart ledamotsregister och dagens namn ur Akademiens almanacka. Ett flexibelt promo-system gör att puffar kan byta form och användas fritt i valfri kontext. Det finns även utbyggd versionshantering och tidspublicering.

www.svenskaakademien.se


Statskontoret

Statskontoret
www.statskontoret.se

Statskontoret gör utredningar och utvärderingar på uppdrag av regeringen för att effektivisera och ompröva statlig verksamhet. Statskontoret analyserar trender och utvecklingstendenser, sammanställer kunskapsunderlag och anordnar seminarier. Man analyserar också systemet för kommunalekonomisk utjämning och föreslår förbättringar för att öka systemets träffsäkerhet och enkelhet.

Happiness har skapat idé, webbstrategi, webbkoncept och grafisk form för Statskontorets nya webbplats. Webbplatsen har utvecklats tekniskt med EPiServer CMS av Thomas Petterson, Ceed Consulting. Den nya webbplatsen är fullt responsiv med extra brett läge för breda skärmar, har sökbara databaser för publikationer och diarium, relaterad information och fyllig information kring verksamheten med profilerande foton.

www.statskontoret.se


Swerea

Swerea
www.swerea.se

Swerea är en svensk forskningskoncern med de fem forskningsinstituten Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SWECAST och Swerea SICOMP. Verksamheten riktar sig till branscher inom material- och verkstadsområdet, bland annat fordon, infrastruktur, medicinteknik, metallurgisk industri, offshore och marin, rymd och flyg, textil och vindkraft.

Happiness har producerat Swereas publika webbplats i Drupal 7. En modern och responsiv webbplats med en integrerad Google Site Search. I uppdraget ingick design- och gränssnittsutveckling samt agil utveckling (Drupal, backend- och temautveckling).

www.swerea.se


Grand Hôtel

Grand Hôtel
www.grandhotel.se

Grand Hôtel Stockholm har varit ett hem för celebriteter, storslagna evenemang och helt vanliga livsnjutare sedan 1874. På Grand Hôtel hittar man, förutom femstjärnigt boende, den klassiskt svenska Verandan, Mathias Dahlgrens Guide Michelin-belönade restauranger och den grandiosa Cadierbaren. För rekreationen står Nordic Life Spa & Fitness.

Happiness har producerat Grand Hôtels webbplats. Arbetet har innefattat strategi, design, gränsnitt och teknisk utveckling. Den tekniska plattform som används är Drupal 7. Webbplatsen är responsiv. Projektet omfattade även webbshop och enklare koppling till LHWs bokningssystem. Gränssnittet är framtaget för att vara ommöblerbart. 

www.grandhotel.se


RI.SE

RISE
www.ri.se

RISE Research Institutes of Sweden är ett nätverk av forskningsinstitut som i global samverkan med akademi, näringsliv och samhälle, genom forskningsexcellens och innovation skapar nytta, tillväxt och konkurrenskraft.

Happiness har producerat RISE Research Institutes of Sweden responsiva webbplats i Drupal 7. En modern och inbjudande webbplats, som med sitt rika innehåll, hjälper besökaren att hitta rätt information och att få relaterad information presenterad på ett aptitligt och inspirerade sätt.

Ett par exempel på features som finns på webbplatsen är forskningskartan; en leaflet-baserad karta med ett avskalat gränssnitt som samlar ett stort antal aktörer inom forskning och innovation på ett visuellt sätt.

En annan smart funktion är sökfunktionen. Det är en integrerad Google Site Search med autocomplete och endless page-funktionalitet där gränssnittet är avskalat och fokuserat på sökresultatet. Google Site Search använder samma sökteknik som Google.com, så att du får blixtsnabba, relevanta resultat. En servicenivå många användare är vana vid.

I uppdraget har Happiness bland annat arbetat med:

 • Effektstrategi
 • Koncept
 • Projektledning
 • Informationsarkitektur
 • Design- och gränssnittsskisser
 • Prototyping och interaktionsdesign
 • Agil utveckling
 • Konfiguration och utveckling i Drupal
 • Framtagning av tema för Drupal

www.ri.se


Arvsfonden

Arvsfonden
www.arvsfonden.se

Allmänna arvsfonden finansierar nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Två statliga myndigheter har hand om arvsfondsärenden, Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen.

Webbplatsen består till stor del av ett community där de personer som fått finansiering av Arvsfonden berättar om hur de driver sina projekt. Projektdeltagare kan kommentera och interagera med de projekt de följer och är med i. Ett flertal avancerade sökfunktioner gör det lätt för besökaren att hitta information och projekt inom de områden som hen är intresserad av.

Webbplatsen är utvecklad i Drupal med Organic Groups, vilket möjliggör för projektmedlemmar och administratörer att enkelt hantera de drygt 650 projekt som visas. Solr Search används för sökfunktionerna.

Stor vikt har lagts vid att göra webbplatsen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

www.arvsfonden.se


Karolinska Institutet

Karolinska Institutet
www.ki.se

Karolinska Institutet (KI) är Sveriges enda helt medicinska universitet. I Sverige står KI för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar.

Happiness har utvecklat en gedigen, lättnavigerad webbplats med informativ ton – presenterat med en imponerande känsla för detaljer. Användarna står i fokus när den nya versionen av ki.se lanserades i februari 2014. 

Externa besökare får en bättre och mer rättvisande bild av allt KI har att erbjuda. Karolinska Institutets ca 10 000 interna användare får nya möjligheter att presentera sig för omvärlden via en ny funktion med profilsidor. Där finns det integrationer mot system för persondata och publikationsdatabas för forskare. På sikt ska den även kunna fungera ”som ett CV” och även internt kunna användas för nätverkande och sociala funktioner.

Sajten utvecklades på Organic groups för att stödja microsajter för de olika KI-institutionerna och större avdelningar som till exempel utbildning, forskning och nyheter.

I arbetet med att ta fram nya ki.se har vi i samarbete med Findwise även tagit ett grepp kring sökfunktionen. Resultatet har blivit en helt ny sökmotor som svarar bättre mot verksamhetens behov.

www.ki.se


Viasat

Viasat
www.viasat.se

Happiness och Viasat har lyft de nordiska ländernas webbplatser från Drupal 6 till version 7. I och med uppdateringen har webbplatserna fått en responsiv design med fokus på innehåll och även en visuell separation mellan innehåll och produkter.

Nyutvecklad funktionalitet som tagits fram i projektet är exempelvis responsivitet, flexibelt puffsystem, integration mot supportsystem, sökfunktion med Apache Solr, TV-Guide och ärendehantering.

Projektet är ett samarbete mellan flera aktörer där Happiness har stått för drupalutveckling (backend och frontend) samt rollen som Scrum Master för ett större distribuerat blended team.

www.viasat.se www.viasat.no www.viasat.dk www.viasat.fi


Folkoperan

Folkoperan
www.folkoperan.se

Folkoperan är ett operahus i Stockholm som grundades 1976. Målet är att ständigt utveckla operakonsten genom nya uttryck och oväntade möten.

Happiness har producerat Folkoperans responsiva webbplats i Drupal. Designen bygger den grafiska identiteten framtagen av Lowe Brindfors. Några av de features som finns är ett mediaarkiv samt en smart ihopkoppling av alla innehållstyper för att göra det enkelt att uppdatera och administrera webbplatsen.

I projektet har Happiness bland annat arbetat med:

 • Effektkartläggning, effektstrategi och effektkarta
 • Koncept
 • Projektledning
 • Informationsarkitektur
 • Design- och gränssnittsskisser
 • Prototyping och interaktionsdesign
 • Konfigurering och utveckling i Drupal
 • Framtagning av tema till Drupal

www.folkoperan.se


Nordiska museet

Nordiska museet
www.nordiskamuseet.se

Nordiska museet är ett museum för kulturhistoria i Sverige. I samlingarna finns mer än en och en halv miljon föremål, sex miljoner bilder och mycket mer att upptäcka.

Happiness har producerat Nordiska museets nya webbplats och Creuna har stått för design. Happiness arbete har bland annat innefattat teknisk utveckling och responsivt tema. Den tekniska plattform som används är Drupal 7 med Solr Search och Drupal Commerce för museibutiken.

www.nordiskamuseet.se


Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben
www.skk.se

Svenska Kennelklubben är en av Sveriges absolut största medlemsorganisationer. Under nästan ett års tid genomförde Happiness ett strategiskt arbete - analyserade organisationsbehov, målgruppsbehov samt hur varumärket ska kommuniceras, tog fram ett ramverk för webbnärvaron, strukturerade innehåll och formgav gränssnitt. För innehållshantering används EPiServer, en installation och utveckling som sköttes av Inexor.

På webbplatsen finns bland annat en kart- och listguide till Sveriges hundutställningar, en utförlig hundrasguide, sorteringsbart dokumentarkiv, direktlänkar till andra online-tjänster, rollbaserad information, växande nyhetsflöden och en steg-för-steg guide för hunduppfödning.

I projektet har Happiness bland annat arbetat med:

 • Strategi och koncept
 • Projektledning
 • Informationsstruktur
 • Design- och gränssnittsskisser
 • Prototyping och interaktionsdesign

www.skk.se


Sandhamn Seglarhotell

Sandhamn Seglarhotell
www.sandhamn.com

Sandhamn Seglarhotell förnyar sin webbplats och satsar på en Drupalbaserad webbplats från Happiness. Målet är att skapa en stilren webbupplevelse där skärgårdskänslan utökas med en mer traditionell premium hotellkänsla. Skärgårdsupplevelsen tar besökaren ofta redan för givet, så här ska man upptäcka att hotellet också erbjuder en fullskalig modern hotellnivå med ordentliga konferensmöjligheter, bra restauranger och spa.

Happiness har utvecklat webbplatsen med publiceringssystemet Drupal 7 och nämnvärt är responsiviteten för mobila enheter och effektfull parallax-sidrullning på startsidan. För nyare webbläsare visas restaurangmenyer i PDF-format direkt på webbsidorna via HTML5 utan krav på webbläsarplugin eller nedladdning av filer. Den finns stora bildspel på många av sidorna och ett effektivt puff-hanteringssystem. 

www.sandhamn.com


Swedish ICT

Swedish ICT
www.swedishict.se

Swedish ICT är moderbolag för ett antal forskningsinstitut inom informations- och kommunikationsteknik; Acreo, Interactive Institute, SICS (Swedish Institute of Computer Science) och Viktoria Institute.

Plattformen som bygger på Domain Access ligger på en responsiv Drupal 7 med Varnish. Alla webbplatserna är sökbara från Swedish ICT där Apache Solr med Drupals Search API-modul används. Webbplatsen integrerar bland annat med publikationsdatabas och är även kopplad via LDAP för smidig användarhantering. En intressant detalj är att Google Translate i stor utsträckning används för den svenska versionen. Happiness har arbetat med effektkartläggning, användarupplevelse och gränssnitt samt agil drupalutveckling i 6 sprintar.

www.swedishict.se   www.acreo.se   www.tii.se   www.sics.se   www.viktoria.se


kammarkollegiet

Kammarkollegiet
www.kammarkollegiet.se

Kammarkollegiet är Sveriges äldsta myndighet som inrättades av Gustav Vasa 1539. Kammarkollegiet tillför kompetens inom juridik, ekonomi, upphandling, försäkring, kapitalförvaltning och administration för bästa möjliga statsförvaltning och nytta för skattebetalarna. Happiness har producerat Kammarkollegiets nya webbplats i samarbete med Identity Works som stått för webbdesign. Happiness arbete har innefattat theming, projektledning och teknisk utveckling. Den tekniska plattform som används är Drupal 7. Solr Search används som sökfunktion för hela webbplatsen, men det finns även tre separata sökfunktioner som söker i Kammarkollegiets databaser för resegaranti, tolkar och översättare.

www.kammarkollegiet.se


Nord Keyboards

Nord Keyboards
www.nordkeyboards.com

Svenska Clavia med varumärket Nord som tillverkar digitala musikinstrument, syntar, stage pianon och orglar är ett framgångsrikt exportföretag med sin största marknad i USA och Tyskland.

Happiness har utvecklat en Drupal 7 baserad lösning för den internationella webbplatsen nordkeyboards.com med flera nyttofunktioner som hämtning av ljudbibliotek eller operativsystem till produkterna och teknisk support men även mycket video och artiklar om artisterna som använder instrumenten. Exempel på funktionalitet är att besökaren kan lyssna på ljudklipp eller se videofilmer på ett smidigt sätt. Genom en SoundCloud-integration kan man hoppa mellan ljudklipp och om man startar ett videoklipp pausas ljuduppspelningen automatiskt.

www.nordkeyboards.com


Svensk Dagfjärilsövervakning

Svensk Dagfjärilsövervakning
www.dagfjarilar.lu.se

På uppdrag av Lunds universitet, Biologiska institutionen har Happiness producerat webbplatsen för Svensk Dagfjärilsövervakning. Övervakningen är en del i Naturvårdsverkets nationella program för miljöövervakning. På webbplatsen finns information om hur man kan delta i projektet och man kan rapportera in observationer och även söka bland inrapporterade observationer och visualisera dom via Google Maps. Det finns även ett forum där man bland annat kan få hjälp att identifiera fjärilar. I projektet har Happiness bland annat arbetat med:

 • Framtagning av koncept utifrån kravspecifikation
 • Design- och gränssnittsskisser
 • Prototyping och interaktionsdesign
 • Konfigurering och utveckling i Drupal
 • Integration av extern databas
 • Framtagning av tema till Drupal
 • Redaktionellt arbete

www.dagfjarilar.lu.se


Designfakulteten

Designfakulteten
www.designfakulteten.kth.se

Happiness har producerat webbplatsen för Designfakulteten. Designfakulteten är ett nationellt centrum för designforskning förlagt till KTH.

Designfakulteten använder Drupal med inloggningsmöjlighet för personal och doktorander som har möjlighet till diskussion i forum, presentation av forskningsprojekt och anmälningsmöjligheter till kurser och evenemang. Webbplatsen använder även Google Site Search för optimal sökning i dokument och sidor.

I projektet har Happiness bland annat genomfört kreativ workshop, arbetat med informationsstruktur och funktionsspecifikation, gränssnittsdesign, interaktionsdesign, drupalutveckling och redaktionellt arbete.

www.designfakulteten.kth.se


SkandiaMäklarna

SkandiaMäklarna
www.skandiamaklarna.se

Happiness arbetar med SkandiaMäklarnas digitala närvaro och har producerat webbplatsen och SkandiaMäklarnas sociala intranät Insidan (som utsetts till Bästa Intranät i Web Service Awards). Tillsammans med SkandiaMäklarnas marknadsteam och arbetar vi löpande med sökordsannonsering och digitala kampanjer. Webbplattfomen är utvecklad med Drupal och vi har utifrån Happy F&B:s grafiska profil tagit fram en webbdesign för både webbplats och bostadsbeskrivningar i Capitex-systemet.

www.skandiamaklarna.se


Kulturrådet

Kulturrådet
www.kulturradet.se

Kulturrådet har slagit upp portarna till sin nya webbplats. Happiness har arbetat med struktur, idé och formgivning för webbplatsen. Fokus för startsidan ligger på nyheter och aktualiteter med målet att skapa större insyn och transparens i Kulturrådets verksamhet gentemot kulturellt verksamma, politiker, bidragssökanden och allmänheten. Valtech har stått för programmering av webbplatsen i EPiServer.

www.kulturradet.se


Nyréns Arkitektkontor

Nyréns Arkitektkontor
www.nyrens.se

Nyréns är Sveriges femte största arkitektkontor med ett hundratal medarbetare. Kontoret grundades 1948 av Carl Nyrén och är sedan 1983 medarbetarägt där en majoritet av medarbetarna är delägare.

Happiness har producerat Nyréns webbplats och Drupal används för innehållshantering. Webbplatsen är utvecklad med responsiv design och byggd enligt mobile first-principen. Den modul som används för att åstadkomma en omarrangerbar layout är Panels Everywhere och som bastema används Versatile (drupal.org/project/versatile) som Happiness ligger bakom.

I projektet har Happiness bland annat arbetat med:

 • Strategi och koncept
 • Informationsstruktur
 • Skelettskisser och funktionsspecifikation
 • Design- och gränssnittsskisser
 • Prototyping och interaktionsdesign
 • Framtagning av backlog
 • Konfigurering och utveckling i Drupal
 • Framtagning av custom tema till Drupal
 • Redaktionellt arbete

www.nyrens.se


Pandemiutbildning

socialstyrelsen / Karolinska Institutet
Pandemiutbildning

Happiness har tillsammans med Smittskyddsenheten på Socialstyrelsen och Karolinska Institutet genom KI Education producerat en pandemiutbildning. Utbildningen ger en överblick av beredskapen inför en influensapandemi och bidrar med viktig fakta för de som arbetar med sjukvård och omvårdnad under en pandemi.


Evolut-e

Evolut-e
www.evolut-e.no

Evolut-e, med säte i Oslo, är ett företag inom organisationspsykologi. På webbplatsen finns bland annat information om de simuleringsövningar, föreläsningar och workshops som Evolut-e erbjuder, kontaktmöjligheter, nyhetsbrev via Mailchimp, filmer via YouTube och blogg med Disqus-kommentarer.

Happiness har stått för koncept, gränssnittsdesign och drupalutveckling. Webbplatsen är producerad med Drupal 7 och bygger på en modifierad version av Simple Clean-temat (drupal.org/projects/simpleclean).

www.evolut-e.no


Kammarkollegiet

Kammarkollegiet
www.kammarkollegiet.se

Happiness har producerat Kammarkollegiets intranät Kammaren med Drupal

www.kammarkollegiet.se


Litteraturpriset till Astrid Lindgrens Minne

Alma - Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
www.alma.se

Astrid Lindgrens Litteraturpris är världens största barn- och ungdomslitteraturpris. Happiness har skapat idéupplägg, struktur och grafisk form för webbplatsen. Utseendet och känslan stämmer överens med Almas övriga publikationer och samtidigt förmedlar den relationen till Kulturrådet. CMS/publiceringssystem är EPiServer och programmering har Valtech stått för.


Wallenbergstiftelserna

Wallenberg
www.wallenberg.com

Wallenbergstiftelserna är ett samlingsnamn för de allmännyttiga stiftelser som grundats av medlemmar i familjen Wallenberg och är en av Sveriges största forskningsfinansiärer. Happiness har producerat webbplatsen och undersajter samt arbetat med ett integrationsprojekt för elektronisk ansökan.

www.wallenberg.com


Bolla

Bolla
www.bolla.se

Happiness står bakom koncept och design, utveckling och teknisk konsultaton skötte KnowIT. Kulturrådet använder EPiServer CMS.

www.bolla.se


Glasbranschföreningen

Glasbranschföreningen
www.gbf.se

Happiness har producerat webbplatsen för Glasbranschföreningen. Glasbranschföreningen är en branschorganisation med drygt 600 medlemsföretag. Webbplatsen har ett kosumentfokus med Hitta företag-funktionen där man kan söka efter olika typer av tjänster och produkter på olika platser i Sverige.

Glasbranschföreningen använder Drupal för innehållshantering på webbplatsen. Webbplatsen är integrerad med Glasbranschföreningens medlemssystem från PositionEtt och synkar medlemmarnas uppgifter in i Drupal. På webbplatsen finns även en egen medlemsavdelning med interna nyheter och webbshop.

I projektet har Happiness bland annat arbetat med:

 • Kreativ och strategisk workshop
 • Informationsstruktur
 • Funktionsspecifikation
 • Wireframe
 • Design- och gränssnittsskisser
 • Prototyping och interaktionsdesign
 • Konfigurering och utveckling i Drupal
 • Framtagning av tema till Drupal
 • Redaktionellt arbete

www.gbf.se

 


Länkar
Fler referenser

Was it good for you too?

Dela. Gilla. Tipsa.