Vad är tillgänglighet för webb?
Webb för alla

Tillgänglighet för webb (även kallad webbtillgänglighet) är en aspekt av webbdesign och utveckling som syftar till att säkerställa att webbplatser, verktyg och tekniker är utformade och implementerade så att de kan användas av så många personer som möjligt, inklusive personer med funktionsnedsättningar. Genom att förbättra tillgängligheten kan fler användare komma åt och interagera med webbinnehåll oberoende av deras färdigheter, tekniska utrustning och behov.

Bakgrund

Tillgänglighetsbegreppet blev relevant med Internets utveckling, då det blev alltmer viktigt att säkerställa att alla kunde komma åt den växande mängden information och tjänster som finns online. Framväxten av lagstiftning som t.ex. Americans with Disabilities Act (ADA) och EU:s Web Accessibility Directive har understrukit behovet av att göra webben mer tillgänglig.

Principer för webbtillgänglighet

W3C:s Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 är en internationellt erkänd standard som anger riktlinjer för att göra webbinnehåll tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar. WCAG 2.0 bygger på fyra grundprinciper:

 • Förståelig: Informationen och användargränssnittskomponenterna måste vara förståeliga för användaren, oavsett vilken teknik de använder. Detta innebär att textinnehåll ska vara läsbart och begripligt och att webbplatser ska fungera på ett förutsägbart sätt.
 • Användbar: Användare måste kunna interagera med alla användargränssnittskomponenter och navigera på webbplatsen. Detta inkluderar att tillhandahålla tangentbordsåtkomst för alla funktionaliteter och erbjuda flexibilitet i hur användare kan zooma in och ut på innehåll.
 • Robust: Innehåll måste vara robust nog att kunna tolkas av en mängd olika användaragenter, inklusive assisterande tekniker. Detta innebär att webbplatser ska vara välstrukturerade och följa standarder för kodning och märkning, så att de kan tolkas av skärmläsare och andra hjälpmedel.
 • Uppfattbar: Användare måste kunna uppfatta informationen som presenteras, oavsett vilken typ av funktionsnedsättning de har. Detta innebär att textalternativ ska finnas för icke-textuellt innehåll, att ljud och video ska ha textning och att webbplatsen ska vara utformad så att den är lätt att skilja mellan olika delar.

Assisterande tekniker

Assisterande tekniker är hjälpmedel och programvara som används av personer med funktionsnedsättningar för att förbättra deras förmåga att komma åt och använda webbinnehåll. Exempel på assisterande tekniker inkluderar:

 • Skärmläsare: Programvara som omvandlar text till tal, vilket gör det möjligt för användare med synnedsättning att höra innehållet på en webbplats.
 • Förstoringsprogram: Programvara som förstorar innehållet på skärmen, vilket hjälper användare med nedsatt syn att läsa text och se bilder.
 • Tangentbordsersättningar: Alternativa inmatningsenheter, såsom morsekod eller Braille-tangentbord, som gör det möjligt för personer med rörelsehinder att skriva och navigera på webben.
 • Röstinmatning: Programvara som omvandlar tal till text, vilket hjälper användare som inte kan använda ett vanligt tangentbord att skriva och navigera.

Lagar och reglering

I många länder har lagar och regler införts för att kräva webbtillgänglighet, ofta i syfte att säkerställa lika möjligheter och icke-diskriminering för personer med funktionsnedsättningar. Exempel på sådana lagar inkluderar Americans with Disabilities Act (ADA) i USA, European Accessibility Act (EAA) inom Europeiska Unionen och Disability Discrimination Act (DDA) i Storbritannien. Dessa lagar kan vara tillämpliga på offentliga myndigheter, företag och organisationer som tillhandahåller tjänster och information på webben och kan innebära att de måste följa specifika standarder för webbtillgänglighet, såsom WCAG.

Utbildning och medvetenhet

För att uppnå en mer tillgänglig webb är det viktigt att öka medvetenheten och utbildningen om webbtillgänglighet bland webbdesigners, utvecklare och beslutsfattare. Många organisationer och initiativ arbetar för att sprida information och erbjuda resurser för att lära ut och främja webbtillgänglighet, inklusive W3C:s Web Accessibility Initiative (WAI) och projekt som A11Y Project och Global Accessibility Awareness Day (GAAD).

Drupal och tillgänglighet

Drupal är känt för att vara ett starkt CMS (content management system) för webbtillgänglighet av flera skäl:

 • Flexibilitet och Anpassningsbarhet: Drupal är känt för sin flexibilitet och anpassningsbarhet. Detta gör det möjligt för webbplatser att utformas och struktureras på ett sätt som uppfyller specifika tillgänglighetsbehov. Drupal ger en stor grad av kontroll över design och funktionalitet, vilket är viktigt för att skapa tillgängliga webbplatser.
 • Modulsystem: Drupal har ett omfattande modulsystem som tillåter användare att utöka CMS:et med olika tillägg. Det finns många moduler som är specifikt utformade för att förbättra webbtillgängligheten. Exempelvis erbjuder Drupal moduler för att hantera alternativ text för bilder, tillhandahålla textbaserade alternativ för multimedia, implementera korrekt sidstrukturell märkning (exempelvis rubriknivåer) och mycket mer.
 • Standards Fokus: Drupal har en stark inriktning på att följa och stödja internationellt erkända standarder för webbtillgänglighet, såsom Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Drupal har som mål att ge sina användare möjlighet att skapa webbplatser som uppfyller de olika nivåerna av WCAG.
 • Inbyggda Tillgänglighetsfunktioner: Drupal-kärnan innehåller inbyggda funktioner och verktyg för att främja webbtillgänglighet. Till exempel är det möjligt att hantera användarrättigheter och tillgångskontroller för att säkerställa att webbplatsinnehåll är tillgängligt för alla användare. Drupal tillhandahåller också ett textbaserat redigeringsverktyg som underlättar för personer med funktionsnedsättningar att redigera innehåll.
 • Utbildningsresurser: Drupal-communityt erbjuder omfattande utbildningsresurser om webbtillgänglighet. Det finns dokumentation, handledningar och videor som hjälper användare att förstå och implementera bästa praxis för att göra sina Drupal-webbplatser tillgängliga.
 • Aktivt community: Drupal har en dedikerad grupp av communitymedlemmar som arbetar specifikt med webbtillgänglighet. Det finns engagerade utvecklare, designers och användare som aktivt samarbetar för att förbättra tillgänglighetsfunktionerna i Drupal och sprida kunskap om webbtillgänglighet.

Sammanfattning

Tillgänglighet för webb är en viktig aspekt av webbdesign och utveckling som syftar till att göra webben mer inkluderande och användbar för alla. Genom att följa riktlinjer och standarder som WCAG, anpassa webbplatser för assisterande teknik och öka medvetenheten om webbtillgänglighet kan vi arbeta tillsammans för att skapa en webb som är tillgänglig för alla, oavsett funktionsnedsättningar eller personliga omständigheter.

Läs mer

Här är en länklista till webbplatser där du kan läsa mer om webbtillgänglighet och hitta resurser för att förbättra din egen webbplats eller lära dig mer om ämnet:

 

Författare: ChatGPT och Erik Petersen

Män och kvinnor vid ett stort skrivbord i futuristisk miljö