Vad är API?
Application Programming Interface

Ett API eller applikationsprogrammeringsgränssnitt (application programming interface) är en specifikation av hur och gränssnitt för hur program kan använda och kommunicera med en specifik programvara eller datasystem. APIer kan användas för att bygga mobilapplikationer, webbsajter eller att integrera med andra datasystem. Ett webb-API är ett API som används via ett webbprotokoll (http/https). 

JSON och XML

JSON och XML är vanliga dataformat som används av många webbtjänster för att returnera ett svar.

REST och SOAP

SOAP (Simple Object Access Protocol) och REST (Representational State Transfer) eller RESTful Web Services är metoder för att bygga en webbtjänst (web service) som använder APIet. 

Vad är en applikation?

En applikation kan vara en webbsida, en mobilapplikation eller någon annan mjukvara som till exempel ett datorprogram.

Exempel på APIer 

API katalogen
Samlar alla svenska APIer på ett ställe.
http://apikatalogen.se/api

1177
https://www.1177.se/om-1177-vardguiden/1177-vardguiden-pa-webben/intresseanmalan-for-en-api-nyckel/

46elks
Ett API där du kan koppla telefon och sms med webbplatser eller intranät.
https://46elks.se/

Arbetsförmedlingen
https://arbetsformedlingen.se/om-webbplatsen/oppna-data

Författare: Mattias Axelsson

Källor: Wikipedia, Svenska API-katalogen http://apikatalogen.se/
 

API, Application Programming Interface