Vad är WordPress?
CMS för 0 kronor

Kärt barn har många namn. Ska vi kalla det Content Management System, CMS, publiceringssystem, innehållshanteringssystem, webbadministrationssystem eller webbpubliceringssystem? Den term på svenska som rekommenderas av Svenska datatermgruppen är innehållshanteringssystem, så vi kör på det.

WordPress är alltså ett populärt innehållshanteringssystem som ofta används på bloggar men även på webbplatser. Det innebär att man enkelt kan lägga till texter, bilder, länkar och annat innehåll till sin blogg eller webbplats.

Rötterna i bloggen

Ursprungligen konstruerades WordPress för bloggar men eftersom systemet blivit så populärt har det även börjat att användas som fullskaligt innehållshanteringssystem. Skillnaden är egentligen inte så stor men man förväntar sig funktioner som exempelvis rollhantering och arbetsflöde i ett innehållshanteringssystem. En fördel med WordPress är att det finns en stor användarbas som utvecklar plug-ins som tar hand om det mesta. På så sätt kan varje WordPress-lösning vara unik och anpassad för det behov som finns.

Det krävs ofta en konsultinsats för att anpassa och skruva till alla plug-ins så det fungerar perfekt. Men eftersom det ofta finns färdiga plug-ins att utgå ifrån kan man komma långt på relativt liten arbetsinsats.

Öppen källkod

En viktig sak med WordPress är att det är open source, eller öppen källkod som det heter på svenska och kan laddas ner kostnadsfritt. Det distribueras under GPLv2 (GNU General public-licens) vilken innebär att man får tillgång till källkoden och dessutom får rätt att ändra och förbättra koden.

WordPress är utvecklat med det öppna programspråket PHP och använder databasen MySQL för datalagring.

WordPress MU, eller multi-user (flera användare) är en vidareutveckling av WordPress som är ett skalbart system som hanterar obegränsat med användare.

LAMP

Om man använder WordPress är det vanligt att man använder LAMP. Det är kombinationen av Linux, Apache, MySQL och PHP som kallas så.

  • Linux , operativsystem
  • Apache , webbserver
  • MySQL , databas
  • PHP , programspråk

WordPress fungerar även med Windows som operativsystem och IIS som webbserver.

Finns det andra innehållshanteringssystem med öppen källkod?

Ja, det finns många, exempelvis Drupal ( drupal.org), Mambo/Joomla ( www.joomla.org) och Typo3 ( typo3.com). Det finns många bra innehållshanteringssystem med olika fördelar. Något som gör att just WordPress är så populärt är att det är väldigt enkelt.

Exempel på webbplatser som använder WordPress

Alla Dessa Dagar
Sveriges utrikesminister Carl Bildts blogg.
carlbildt.wordpress.com

Sveriges officiella webbplats
sweden.se

Harvard Gazette
Harvard University använder Drupal men deras officiella nyhetswebb- och tidning Harvard Gazette använder Wordpress. Ett exempel på hur två bra CMS-system används i samma organisation.
news.harvard.edu/gazette

Sony
PlayStation.Blog
blog.us.playstation.com

Georgia State University
gsu.edu

Dagens skiva
Svenskt community för musikintresserade. Har förutom kommentarer och diskussionsforum funktioner som etiketter, RSS-flöden och microformats.
dagensskiva.com

Rolling Stones
"The World’s Greatest Rock ‘N’ Roll Band"
rollingstones.com

All Things Digital
Detta är The Wall Street Journal och Dow Jones satsning på en nyskapande nyhetswebbplats. WordPress används som innehållshanteringssystem.
allthingsd.com

.SE Stiftelsen för internetinfrastruktur
Ett exempel på hur WordPress inte bara används som blogg utan som fullskaligt innehållshanteringssystem.
iis.se

Dagens Arbete
En tidning för medlemmar i fackförbunden IF Metall, GS och Pappers.
da.se

Silent Bob Speaks
Kevin Smiths personliga blogg.
silentbobspeaks.com

Le Monde
Franska Le Monde använder WordPress MU (multi-user) för flera bloggar.
lemonde.fr/blogs

Wall Street Journal
Affärstidningen Wall Street Journal använder WordPress för sina bloggar.
blogs.wsj.com

 

 Författare: Mattias Axelsson

Källor

Wikipedia
sv.wikipedia.org

WordPress
wordpress.org

WordPress as a CMS
codex.wordpress.org/User:Lastnode/Wordpress_CMS

Svenska datatermgruppen
www.nada.kth.se/dataterm

WordPress