Vad är en user story?
Vem? Vad? Varför?

En user story är en kort beskrivning i vardagligt språk av vad en användare vill uppnå. En grundidé är att varje story ska vara kort och få plats på en post-it lapp. User stories bör skrivas av eller för beställaren och vara beställarens huvudsakliga metod för att beskriva sina krav och påverka utvecklingen av mjukvaran/systemet/webbplatsen.

User stories är ett snabbt sätt att hantera kravställning utan att behöva skapa formella kravspecifikationer och administrativt arbete för att hålla dessa uppdaterade. User stories kan också skrivas av utvecklare för att beskriva icke-funktionella krav (säkerhet, prestanda, etc.)

Innan en user story implementeras ska acceptanskriterier skrivas för att se till att målen med user story uppfylls.

Exempel på user stories

Som <roll> vill jag <mål/önskan/händelse>

 • Som användare vill jag kunna söka efter information från varje sida
 • Som mobilanvändare vill jag se en responsiv version av webbplatsen
 • Som webbredaktör vill jag ladda upp bilder som automatiskt anpassas i storlek

Som <roll> vill jag <mål/önskan/händelse> för att <syfte>

 • Som nyfiken besökare vill jag hitta en intressant utställning för att lära mig mer
 • Som lärare vill jag se när det finns lediga visningstider för att direkt kunna boka
 • Som lärare vill jag boka visning online för att besöka museet med min klass
 • Som mobilanvändare vill jag få en responsiv verion av webbplatsen för att den ska ladda snabbare och vara anpassad så man kan använda den i mobil

Exempel på user story med acceptanskriterier och kommentarer

User story
Som besökare vill jag kunna se de senaste twittringarna från företaget direkt på startsidan. Denna funktion är viktig eftersom den gör att jag få all kommunikation från företaget samlad på en plats och inte missar något.

Acceptanskriterier

 • Webbplatsens startsida visar de 3 senaste tweetsen
 • Tweetsen visas inom 15 minuter från att de twittrades
 • Om en tweet raderas ska den inte visas på webbplatsen
 • Länkar i tweetsen ska fungera
 • Även RT ska visas

Förslag till lösning

 • Använd modulen Twitter_db
 • Sätt cron job att köras var 15:e minut

Kommentarer

 • Lägg även en "Följ oss på Twitter"-knapp i anslutning till tweetsen

Författare: Mattias Axelsson

Källor & Mer läsning

Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/User_story

User Story