Vad är scrum?
Agil utveckling.

Kort sagt är scrum en metodik för systemutveckling. Scrum uppfanns under 1990-talet och är idag en etablerad metodik för systemutveckling som används över hela världen.

En fördel med scrum är fokuseringen på affärsnytta och möjligheten att förändra projektet på ett strukturerat sätt. I scrum finns det inte en klassisk kravspecifikation utan man har istället en backlog. En backlog är kort sagt en prioriterad och levande lista med önskemål. Detta innebär att i ett projekt kan önskemål som är aktuella vid projektets start falla bort om de prioriteras ned under projektets gång och nya önskemål kan också läggas till.

Hur fungerar scrum?

SCRUM

Vad betyder scrum?

Just ordet "scrum" är en term från sporten rugby, och är den täta axel mot axel-formation teamet använder för att föra bollen framåt när den sätts i spel. De japanska managementforskarna Hirotaka Takeuchi och Ikujiro Nonaka myntade uttrycket och tyckte rugby var en bra liknelse eftersom ett tvärfunktionellt team samarbetar för att göra klart produkten på samma sätt som ett rugbylag spelar tillsammans för att föra bollen uppför planen. Scrum skapades ursprungligen av Jeff Sutherland och Ken Schwaber.

Scrum

Foto: Victor Annergård

Vilka roller finns i scrum?

I scrum finns tre uttalade roller.

 1. Produktägare (product owner): Produktägaren sammanställer och prioriterar önskemål om tillägg och ändringar främst utifrån affärsnytta. I ett webbprojekt är det vanligt att produktägaren är en projektledare hos beställaren.
 2. Scrum master: Scrum mastern coachar teamet och ser till att allt rullar på smidigt. Scrum mastern stämmer av mellan aktörer samt ser till att det inte finns några hinder för teamet.
 3. Team: Teamet är självorganiserande och bestämmer gemensamt vem som gör vad och hur man löser olika uppgifter.

Vilka komponenter finns inom scrum?

Backlog (Product backlog)

En prioriterad lista med alla önskemål om produkten. Produktägaren prioriterar och ansvarar för backlogen. En backlog skrivs ofta i form av user stories men kan även vara organiserad på andra sätt.

Backlog

Exempel ur en backlog anpassad för Drupal

Sprint backlog

Den del av produktbacklogen som teamet åtar sig att implementera under en sprint.

Sprint

I scrum delas arbetet in i sprintar. En sprint kan vara mellan 3 och 30 dagar lång. På Happiness arbetar vi gärna med 2 veckors sprintar. En sprint inleds med en planeringsmöte (Sprint planning) och avslutas med en demonstration och genomgång av det som utvecklats under sprinten (Sprint review). Under sprinten sker dagliga Daily scrums och sist i en sprint görs en återblick (Sprint retrospective).

Daily scrum

Ett kort statusmöte för teamet. Scrum master går igenom alla personer i teamet som besvarar tre frågor:

 1. Vad har jag gjort sedan igår?
 2. Vad ska jag göra till imorgon?
 3. Finns det något som hindrar mig?

Sprintgenomgång (Sprint review)

En genomgång av status på det arbete som genomförts i sprinten samt demonstration av funktionaliteten för produktägare, kunder och andra inbjudna intressenter. Syftet är att alla intressenter ska få bästa möjliga förståelse för dagsläget.

Återblick (Sprint retrospective)

Team, scrum master och produktägare går tillsammans igenom erfarenheter från sprinten och identifierar möjliga förbättringar i arbetssättet. Några punkter väljs ut och åtgärdas i kommande sprint.

Sprint planning

Produktägaren, scrum master och teamet går igenom de önskemål som finns. Därefter bryter teamet ned kraven och tidsestimerar (ofta med planning poker och ibland med story points istället för timmar).

Genom att jämföra de tidsestimerade och prioriterade önskemålen med tillgänglig tid tas en sprint backlog fram som teamet åtar sig att genomföra.

Exempel på företag som arbetar med scrum

 • Nordiska museet
 • SkandiaMäklarna
 • Swedish ICT
 • Google
 • Microsoft
 • Oracle
 • IBM
 • Adobe
 • Unibet

Hur fungerar agila kontrakt?

Kan man som leverantör ge ett fast pris för ett uppdrag där man arbetar med scrum och agil utveckling? Ja, leverantören ger ett fast pris för att genomföra ett visst antal sprintar. Genom att estimera backlogen kan man få fram hur många sprintar som borde krävas. Produktägaren ser till att prioritera upp de skall-krav som finns. Om teamet hinner göra mer än förväntat kan fler önskemål från backlogen genomföras. Om teamet inte hinner leverera det som förväntas faller de lägst prioriterade önskemålen bort. Ett typ av kontrakt kallas "Money for nothing. Change for free." då kommer parterna överens om att om projektet anses klart innan all tid är upparbetad kan beställaren välja att avbryta projektet och betalar då endast en viss del av den återstående kostnaden.

Finns det inget som är dåligt med scrum?

Nej, det finns det inte. Scrum hjälper både beställare och leverantör att få fram en bättre slutprodukt. Under projektets gång får man en tydlig bild över hur mycket av backlogen som kommer att kunna realiseras. Man kan uppleva att mycket tid går åt till möten i scrum men planering är viktigt och mötena är tidsbegränsade (time-boxade). På så sätt finns ändå en begränsning i hur mycket tid som läggs på planering.

 

Författare: Mattias Axelsson (Certifierad Scrum Master)

Källor & Mer läsning

The Scrum Allience, http://www.scrumalliance.org/

Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/

Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/The_Chicken_and_the_Pig

http://www.agilemanifesto.org/iso/sv

Scrum