Vad är en webbyrå?
Digitalbyrå, IT-konsult

En webbyrå (kan också kallas digitalbyrå) är ett företag som är specialiserat på kommunikation genom digitala kanaler. En webbyrå kan vara produktionsorienterad (erbjuder till exempel webbutveckling eller webbdesign, det vill säga design och utformning av hemsidor) eller en fullservicebyrå, en helhetsleverantör som erbjuder strategi, design och teknisk utveckling och har alla kompetenser inom företaget. En webbyrå har ofta konton där företaget hanterar samt tar ansvar för sina uppdragsgivares webbplatser och kampanjer online genom att förvalta den budget som lagts på mest effektiva sätt.

Vad är en IT-konsult?

IT-konsult är ett brett begrepp men innebär en person (eller företag) som specialiserat sig inom IT. IT-konsulter arbetar med IT-uppdrag på konsultbasis, antingen som frilansare (egna företagare) eller som anställda hos ett konsultföretag. Konsultföretaget hyr ofta ut sina konsulter för uppdrag som pågår under en specificerad tidsram, till exempel under ett år. 

Vad är det för skillnad på webbyråer och IT-konsulter / IT-konsultbolag?

Ofta är det synonymt men en skillnad kan vara att IT-konsultbolag ofta säljer/hyr ut namngivna personer eller kompetenser medans en webbyrå har ett helhetserbjudande för ett uppdrag med följande förvaltning.  IT-konsultbolag har oftare konsulter som sitter ute hos uppdragsgivarna (men även på distans) medans webbyråer arbetar i team från sitt eget kontor eller plattform.

Finns det olika typer av webbyråer?

Ja, alla är olika och har särskilda expertiser och fokusområden. Vissa är mer inriktade på design och många har specialistkompetens inom olika tekniker eller plattformar som Drupal, WordPress, Episerver, Umbraco, Sitevision eller Adobe Experience Cloud. Det finns även byråer som är nischade, exempelvis sökbyråer, analysbyråer eller contentbyråer. 

Vad kostar det att anlita en webbyrå?

En webbyrå offererar vanligtvis det antal timmar som beräknas för ett projekt. Ibland är det ett fast pris där webbyrån får stå för eventuell övertid som behövs för att genomföra projektet men samtidigt genom att använda mindre tid än beräknat kan öka vinsten. Det kan också vara ett uppdrag som baseras på ett estimat där beställaren får köpa mer tid eller minska projektets omfattning ifall den budget som initialt lagts inte räcker till. I det fallet används ofta agila metoder för att hålla ordning på att projektet kommer att hamna inom budget och i varje sprint kan velocity eller burn down chart redovisas för att kontrollera att estimaten verkar korrekta. Läs gärna mer om agil utveckling i vår artikel om SCRUM.

Källor:
Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Webbyr%C3%A5

Webbyrå