Vad är DXP?
Digital upplevelseplattform

DXP står för Digital Experience Platform, eller på svenska: digital upplevelseplattform. En DXP integrerar att antal tekniker i en gemensam plattform som kan hantera roller, säkerhet och individuella preferenser. System som kan ingå i DXP är till exempel:

 • Innehållshanteringssystem (CMS)
 • Bild- och videohanteringssystem (så kallat Digital Asset Management, DAM)
 • Sökning och datalistningar
 • Personalisering
 • Integrationer och aggregering
 • Samarbetesverktyg
 • Kampanjhantering
 • Arbetsflöden
 • Statistik och analysverktyg
 • Mobil- och multikanals stöd

En bra digital upplevelseplattform kan samla flera digitala tillgångar i en och samma lösning och på så sätt samla in data och användarpreferenser i syfte att anpassa dina tjänster och skapa unika digitala upplevelser.

Vilka Digital Experience platforms är vanligast?

Forrester listar i sin Digital Experience Platform Wave de främsta plattformarna i Q3 2021 som anses vara strong performers och leaders:

 • Oracle
 • Salesforce
 • Adobe
 • Optimizely
 • Bloomreach
 • SAP
 • Acquia (Drupal)
 • Sitecore

Garter listar i sin Magic Quadrant for Digital Experience Platforms 2020:

 • Adobe
 • Sitecore
 • Acquia (Drupal)
 • Liferay
 • Episerver

Finns det Open Source DXP?

Ja, det finns ett antal alternativ för en digital upplevelseplattform som bygger på öppen källkod. Av de ledande DXP-leverantörer som är identifierade i Gartner Magic Quadrant och Forrester Wave finns tre leverantörer som till en del är öppna plattformar:

 • Acquia (Drupal)
 • Bloomreach
 • Liferay

Det är även möjligt att sätta ihop sin egna unika lösning av olika komponenter som ofta används i större kostsamma men bekväma lösningar. Exempel på öppen källkod-komponenter som kan användas:

Unomi
Kunddataplattform med öppen källkod som hanterar data om kunder, leads och besökare och hjälper till att anpassa kundernas upplevelser med respekt för besökares integritetsregler (t.ex. GDPR)
https://unomi.apache.org/

Matomo
GDPR-kompatibel webbstatistik. Läs mer om Matomo i artikeln om Matomo

Elasticsearch
Elasticsearch är en kraftfull sökmotor baserad på öppen källkod.

Webform
En drupalmodul för att skapa och hantera formulär. 
https://www.drupal.org/project/webform

Integrationer för Marketing Automation
Möjlighet och moduler finns för integration med Mautic, MailChimp, Salesfore/Pardot, HubSpot, Oracle/Eloqua eller Marketo.

Författare: Mattias Axelsson

Källor:

Garter, https://www.gartner.com/reviews/market/digital-experience-platforms

Forrester, https://www.forrester.com/report/Now-Tech-Digital-Experience-Platforms-Q2-2021/RES161794?objectid=RES161794

Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Elasticsearch

Apache, https://unomi.apache.org/