Vad är webbstandarder?
En introduktion

Ni kanske har hört talas om webstandards, eller som det heter på svenska: webbstandarder. Men vad är webbstandarder egentligen? Varför ska man använda webbstandarder? Och kanske viktigast av allt, vad tjänar man på att använda webbstandarder?

"Webbstandarder - en lönsam investering"
Olle Olsson, W3C & SICS

Vad är webbstandarder?

Webbstandarder är rekommendationer från World Wide Web Consortium (W3C) och andra standardiseringsorgan, för hur webbaserat innehåll ska skapas och tolkas. Webbstandarder har funnits ända sedan webben började utvecklas men det är först under senare år som rekommendationerna har uppnått ett brett stöd i de större webbläsarna.

Webbstandarder finns för att säkerställa hållbarheten för information som är publicerad på webben och samtidigt göra den tillgänglig för så många webbanvändare som möjligt. Webbplatser som utvecklas för att följa webbstandarder kommer att fortsätta fungera korrekt även i nya webbläsare.

När man säger att man följer webbstandarder brukar man mena att webbsidorna:

 • följer W3C:s rekommendationer
 • använder giltig HTML eller XHTML
 • använder CSS i stället för tabeller för layout
 • har logiskt uppmärkt innehåll
 • är skapat för att fungera i alla webbläsare

Affärsfördelar med webbstandarder

 • Minskade kostnader för utveckling och förvaltning - genom att följa webbstandarder går det snabbare att sätta sig in i hur en webbplats fungerar, speciellt om det är många personer inblandade i ett utvecklingsprojekt
 • Centraliserad webbplatsdesign - genom att separera innehåll och presentation blir ändring av utseendet på webbplatsen enklare
 • Snabbare laddning - filstorleken på webbsidorna minskar vilket ger kortare nedladdningstider
 • Bättre sökmotorplacering - indexering av webbplatsen underlättas samt balansen mellan kod och innehåll blir bättre vilket leder till högre placering bland sökträffarna.
 • Stöd för flera plattformar - formgivningen kan anpassas till de medium som används för att tillgodogöra sig informationen, till exempel mobiltelefon eller utskrift
 • Minskade underhållskostnader - webbsidorna bli mindre och kräver inte lika mycket av serverns resurser
 • Förlänga effektiv livslängd på investeringen - att följa en etablerad standard ökar sannolikheten för att webbplatsen ska fungera i nästa generations webbläsare
 • Ökad tillgänglighet - till exempel för användare av skärmläsarprogram eller punktskriftshjälpmedel
 • Skapa möjligheter att anlita flera leverantörer - Trygga kompetensförsörjning genom att många är insatta i hur webbstandarder fungerar
 • Bättre funktionalitet i publiceringssystem - genom att separera innehåll och presentation behåller sidorna sitt utseende

Exempel på webbstandarder

XHTML 1.1 Strict
Den senaste och striktaste standarden. Fungerar inte i alla webbläsare.

XHTML 1.0 Strict
En populär standard. Genom att den inte tillåter någon kod som syftar till att beskriva hur webbsidan ska se ut tvingar den fram en bra separation av innehåll och presentation. Eftersom XHTML är en form av XML är den mer framtidssäker än vanlig HTML och mer anpassad för att fungera i andra typer av webbläsare som t ex mobiltelefoner eller tv-skärmar.

XHTML 1.0 Transitional
Den idag vanligaste standarden. Är snarlik XHTML 1.0 Strict, men tillåter fortfarande vissa undantag.

XHTML 1.0 Frameset
Om du använder ramar på webbplatsen men ändå vill följa XHTML. Denna standard är inte att rekommendera.

HTML 4.01 Transitional
Om du har krav på att din webbplats ska se likadan ut i alla webbläsare (även äldre versioner) eller om du har en webbplats som är skapad utan tanke på standarder och som är för omfattande för att det ska vara realistiskt att konvertera den så är ofta HTML 4.01 Transitional det enda alternativet. Kompabiliteten med framtida webbläsare blir lidande och standarden uppmuntrar inte separationen av innehåll och presentation.

Läs mer

Svenska W3C kontoret
http://w3c.sics.se/

456 Berea Street - Webbutveckling med standarder
http://www.456bereastreet.com/lab/developing_with_web_standards/sv/

Stylegala - Exempel på snygga webbplatser utvecklade med webbstandarder
http://www.stylegala.com/

Interakt - webbplats om användbarhet
http://www.interakt.nu/

Författare: Mattias Axelsson

Källor: www.w3.org, w3c.sics.se , www.456bereastreet.com, www.webstandards.org

 

W3C