Hoppa till huvudinnehåll

Kammarkollegiet
www.kammarkollegiet.se

Kammarkollegiet Intranät Drupal Exempel

Happiness har producerat Kammarkollegiets intranät Kammaren med Drupal där användarhantering sköts via Active Directory. Intranätet använder inte någon distribution men Open Social är en särskild distribution som finns tillgänglig om man är intresserad av ett färdigpaketerat intranät byggt på Drupal 8.


Mätbara resultat =
Nöjda uppdragsgivare

Visa fler uppdragsgivare

Waving hand