Hoppa till huvudinnehåll

Nordic Society Oikos
www.nordicsocietyoikos.org

Oikos Drupal Exempel

Happiness har producerat den responsiva drupalplattformen för Oikos Editorial Office, ett förlag baserat vid Lunds Universitet, som publicerar ett antal vetenskapliga tidskrifter inom ekologi och biologi samt ger ut och säljer vetenskaplig litteratur.

Den drupalbaserade multisite plattformen är integrerad med Wiley-Blackwell (ett internationellt förlag för akademiska publikationer) där författare skickar in manus och redaktörerna hos Oikos Editorial Office olika tidskrifter styr vilka artiklar som accepteras samt ger möjlighet till en Early view av dessa artiklar. Annan funktionalitet som återfinns på vissa av webbplatserna är Altmetrics integration (visar spridning och citat), exportfunktionalitet till Mederlay (ett program för att hitta, dela sortera och läsa vetenskapliga artiklar), sökbart appendix, kategoriserad FAQ, blog, Disqus-kommentarer, en enklare webbshop med kortbetalning samt ett intranät med diskussionsrum för medarbetare.

avianbiology.org, ecography.org, oikosjournal.org, hereditasjournal.org, nordicjbotany.org, ecologicalbulletins.org, nordicsocietyoikos.org


Mätbara resultat =
Nöjda uppdragsgivare

Visa fler uppdragsgivare

Waving hand