Hoppa till huvudinnehåll

Svensk Dagfjärilsövervakning
www.dagfjarilar.lu.se

Svensk Dagfjärilsövervakning Drupal Exempel

På uppdrag av Lunds universitet, Biologiska institutionen har Happiness producerat webbplatsen för Svensk Dagfjärilsövervakning. Övervakningen är en del i Naturvårdsverkets nationella program för miljöövervakning. På webbplatsen finns information om hur man kan delta i projektet och man kan rapportera in observationer och även söka bland inrapporterade observationer och visualisera dom via Google Maps. Det finns även ett forum där man bland annat kan få hjälp att identifiera fjärilar.

I projektet har Happiness bland annat arbetat med: framtagning av koncept utifrån kravspecifikation, design- och gränssnittsskisser, prototyping och interaktionsdesign, konfigurering och utveckling i Drupal, integration av extern databas, framtagning av tema till Drupal och redaktionellt arbete.

Besök dagfjarilar.lu.se

Mätbara resultat =
Nöjda uppdragsgivare

Visa fler uppdragsgivare

Waving hand